การเคลมประกัน

คำถามที่พบบ่อยการประกันสุขภาพจะเริ่มคุ้มครองเมื่อ..
- ผู้เอาประกันสุขภาพส่งรายละเอียดของแรงงานต่างด้าว พร้อมการชำระเบี้ยประกันก่อนเวลา 17.00 น.ของวันที่โอน
- ถ้าแจ้งงานและโอนเงินหลัง 17.00 น. ความคุ้มครองจะเป็นวันถัดไปค่ะ
สามารถเคลมได้ 24 ชม. เลยค่ะ
(ยกเว้นถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย และ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะ)
ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อนนะคะ
ท่านสามารถนำใบรับรองการทำประกันพร้อมเอกสารที่ยืนยันตัวแทนที่ได้แจ้งกับบริษัทประกันสุขภาพไปยื่นกับโรงพยาบาลในเครือได้ทั่วประเทศเลยค่ะ
ท่านสามารถ เช็ครายชื่อโรงพยาบาลในเครือได้ที่นี่ค่ะ https://www.labourinsure.com/search_hospital

ในกรณีที่เข้าโรงพยาบาลนอกเครือ ท่านสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ตามปกติ
แต่ต้องนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ ส่งมาที่บริษัทเพื่อเบิกค่าสินไหมต่อไปค่ะ
ลูกค้าจะได้สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในโบรชัวร์ทุกประการ
• โบรชัวร์ (ดาวน์โหลด)
Copyright © 2021 Labour Insure