159 บิล
248 คน
สั่งซื้อกรมธรรม์
ให้แรงงานในสังกัด

หมายเหตุ : หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับจริงในชื่อบริษัท และใบรับรอง โดยระบุชื่อผู้ถือกรมธรรม์เป็นชื่อบริษัท
                  กรุณาติดต่อ Call Center 02-098-6060 หรือ Line @labourinsure.com เพื่อขอเปิดกรมธรรม์ในนามบริษัท ก่อนที่ท่านจะซื้อประกันให้กับแรงงานต่างด้าว
                 
                  * ท่านจะได้รับใบรับรองการประกัน CERTIFICATE OF INSURANCE และใบเสร็จรับเงินทันที หากชำระด้วยการสแกน QR Code
                  * แต่หากท่านชำระด้วยวิธีการโอนเงินจะได้รับภายใน 3 - 5 วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบรับชำระเงินชั่วคราว