• 1 รายชื่อแรงงาน
  • 2 ตรวจสอบข้อมูล
  • 3 การชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :
โครงการ
อัพโหลดแบบฟอร์ม :สามารถเพิ่มรายชื่อได้มากกว่า 1 รายชื่อโดยการกดปุ่ม เพิ่มรายชื่อ
# ชื่อ - นามสกุล* เพศ* วันเกิด
(อายุ)*
สัญชาติ* เลขที่
พาสปอร์ต *
เลขที่ Workpermit * เลขที่
CI No *
เลขที่ใบแทนอนุญาตทำงาน (บต.23, 39, 48) * นายจ้าง
เลขที่นายจ้าง
เบอร์โทร
อีเมล

ยอดรวม : 0 บาท

จำนวน : 0 คนรายละเอียดการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงินที่ 1
สแกน QRCode ผ่าน แอพพลิเคชั่นธนาคาร

ช่องทางการชำระเงินที่ 2
แนบสลิปโอนเงิน